Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.

 

                                                         

 Bezgraniczne Bezpieczeństwo

 

 

 

 

Informacja o wyniku naboru

 

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw

w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym z dnia 9 grudnia 2021 roku

w ramach projektu pt. „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw

i prewencji transgranicznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

 

Status: Nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Wersja XML