Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
35314363815147000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000465
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 19231
 2. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 1559
 3. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1486
 4. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1414
 5. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 1349
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1305
 7. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 1266
 8. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1134
 9. Zdrowie
  Wyświetleń: 1085
 10. Komunikacja
  Wyświetleń: 966
 11. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 772
 12. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 712
 13. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 685
 14. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 680
 15. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 649
 16. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 645
 17. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 620
 18. Paszport
  Wyświetleń: 604
 19. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 599
 20. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Wyświetleń: 583
 21. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 561
 22. Kontrole
  Wyświetleń: 542
 23. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 505
 24. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 454
 25. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 448
 26. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 448
 27. Budownictwo
  Wyświetleń: 433
 28. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 429
 29. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 395
 30. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 389
 31. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 389
 32. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 368
 33. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 363
 34. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 361
 35. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 359
 36. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 327
 37. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 311
 38. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 302
 39. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 291
 40. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 289
 41. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 289
 42. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 284
 43. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 283
 44. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 273
 45. Delegatury
  Wyświetleń: 272
 46. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 272
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 266
 48. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 265
 49. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 265
 50. Zaproszenia
  Wyświetleń: 260
 51. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 258
 52. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 256
 53. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 254
 54. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 249
 55. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 238
 56. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 238
 57. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 236
 58. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 231
 59. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 228
 60. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 216
 61. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 212
 62. Nieruchomości
  Wyświetleń: 206
 63. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 206
 64. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 205
 65. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 204
 66. Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Wyświetleń: 202
 67. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 198
 68. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 197
 69. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 192
 70. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 191
 71. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 188
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 186
 73. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 186
 74. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 184
 75. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 184
 76. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 181
 77. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 176
 78. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 175
 79. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 174
 80. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 174
 81. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 172
 82. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 172
 83. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 169
 84. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 167
 85. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 166
 86. Karta Polaka – świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 163
 87. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 162
 88. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 160
 89. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 159
 90. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 158
 91. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 157
 92. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 155
 93. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 154
 94. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 151
 95. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 151
 96. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 149
 97. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 147
 98. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 147
 99. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 145
 100. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 142
 101. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 141
 102. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 140
 103. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 136
 104. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 136
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 134
 106. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 134
 107. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 134
 108. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 133
 109. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 133
 110. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 133
 111. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 132
 112. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 132
 113. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 130
 114. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 130
 115. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 130
 116. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 130
 117. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 129
 118. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 129
 119. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 128
 120. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 128
 121. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 128
 122. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 123
 123. Mandaty karne
  Wyświetleń: 123
 124. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 122
 125. Kościół
  Wyświetleń: 122
 126. wynik naboru na stanowisko: - psycholog WBZK
  Wyświetleń: 122
 127. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 119
 128. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 118
 129. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 117
 130. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 116
 131. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 116
 132. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 116
 133. Przydatne linki
  Wyświetleń: 115
 134. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 113
 135. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 112
 136. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 112
 137. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 112
 138. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 110
 139. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 110
 140. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 108
 141. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 105
 142. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 104
 143. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 99
 144. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 99
 145. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 98
 146. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 98
 147. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 97
 148. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 97
 149. Informacje
  Wyświetleń: 96
 150. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 96
 151. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 96
 152. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 95
 153. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 95
 154. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 94
 155. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 94
 156. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 93
 157. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 93
 158. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 92
 159. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 91
 160. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 90
 161. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 89
 162. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 88
 163. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 87
 164. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 86
 165. wyniki naboru-inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 3 etaty
  Wyświetleń: 85
 166. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 84
 167. wyniki naboru - inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 etat
  Wyświetleń: 84
 168. Wyniki Naboru - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oddział legalizacji pobytu
  Wyświetleń: 84
 169. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 83
 170. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 82
 171. Wyniki Naboru - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oddział zezwoleń na pracę
  Wyświetleń: 82
 172. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 81
 173. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 81
 174. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 78
 175. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 78
 176. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 78
 177. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 78
 178. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 78
 179. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 78
 180. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 77
 181. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 77
 182. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 76
 183. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 76
 184. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 75
 185. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 73
 186. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 187. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 72
 188. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 72
 189. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 71
 190. Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 71
 191. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 70
 192. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 70
 193. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 70
 194. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 69
 195. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 69
 196. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 69
 197. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 68
 198. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 67
 199. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 67
 200. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 67
 201. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 66
 202. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 65
 203. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 65
 204. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 65
 205. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 65
 206. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 65
 207. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 64
 208. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 64
 209. RODO
  Wyświetleń: 63
 210. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 63
 211. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 63
 212. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 62
 213. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 61
 214. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 60
 215. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 60
 216. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 60
 217. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 60
 218. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 60
 219. Kontakt
  Wyświetleń: 59
 220. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 59
 221. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 59
 222. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 59
 223. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 58
 224. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 58
 225. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 58
 226. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 58
 227. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 58
 228. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 57
 229. Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 57
 230. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 57
 231. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 57
 232. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 57
 233. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 57
 234. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 56
 235. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 56
 236. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 55
 237. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 55
 238. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 55
 239. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 55
 240. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 55
 241. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 54
 242. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 54
 243. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 54
 244. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 53
 245. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 53
 246. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 53
 247. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 53
 248. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 52
 249. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 52
 250. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 52
 251. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 52
 252. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 51
 253. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 51
 254. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 51
 255. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 51
 256. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 50
 257. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 50
 258. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 50
 259. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 50
 260. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 50
 261. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 49
 262. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 49
 263. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 264. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 48
 265. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 48
 266. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 48
 267. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 268. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 48
 269. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 47
 270. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 47
 271. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 47
 272. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 47
 273. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 47
 274. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 47
 275. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 46
 276. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 46
 277. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 46
 278. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 46
 279. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 46
 280. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 46
 281. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 45
 282. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 45
 283. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 45
 284. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 45
 285. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 286. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 44
 287. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 44
 288. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 44
 289. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 44
 290. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 44
 291. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 44
 292. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 43
 293. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 43
 294. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 43
 295. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 296. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 42
 297. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 42
 298. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 41
 299. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 41
 300. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 41
 301. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 41
 302. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 41
 303. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 41
 304. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 41
 305. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 41
 306. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 40
 307. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 40
 308. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 40
 309. Wzory pism
  Wyświetleń: 40
 310. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 40
 311. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 40
 312. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 40
 313. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 39
 314. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 39
 315. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 39
 316. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 39
 317. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 39
 318. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 39
 319. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 39
 320. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 39
 321. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 38
 322. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 38
 323. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 38
 324. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 38
 325. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 38
 326. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 38
 327. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 38
 328. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 38
 329. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 38
 330. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 38
 331. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 37
 332. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 37
 333. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 37
 334. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 37
 335. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 37
 336. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 37
 337. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 37
 338. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 37
 339. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 37
 340. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 37
 341. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 342. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 36
 343. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 36
 344. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 36
 345. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 36
 346. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 36
 347. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 35
 348. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 35
 349. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 35
 350. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 35
 351. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 35
 352. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 35
 353. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 35
 354. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 35
 355. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 35
 356. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 35
 357. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 35
 358. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 35
 359. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 34
 360. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 34
 361. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 34
 362. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 34
 363. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 34
 364. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 34
 365. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 33
 366. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 33
 367. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 368. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 33
 369. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 33
 370. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 33
 371. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 33
 372. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 32
 373. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 32
 374. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 32
 375. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 32
 376. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 32
 377. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 32
 378. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 32
 379. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 32
 380. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 32
 381. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 32
 382. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 32
 383. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 31
 384. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 31
 385. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 31
 386. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 31
 387. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 31
 388. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 31
 389. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 390. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 30
 391. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 30
 392. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 30
 393. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 30
 394. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 30
 395. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 30
 396. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 30
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 30
 398. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 30
 399. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 30
 400. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 30
 401. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 29
 402. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 29
 403. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 29
 404. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 28
 405. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 28
 406. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 28
 407. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 27
 408. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 27
 409. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 27
 410. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 26
 411. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 26
 412. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 25
 413. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 24
 414. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 24
 415. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 24
 416. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 24
 417. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 22
 418. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 22
 419. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 22
 420. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 21
 421. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 20
 422. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 20
 423. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 20
 424. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 20
 425. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 20
 426. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 19
 427. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 19
 428. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 429. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 19
 430. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 18
 431. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 18
 432. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 18
 433. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 18
 434. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 17
 435. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 17
 436. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 17
 437. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 17
 438. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 17
 439. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 17
 440. Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 16
 441. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 16
 442. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 16
 443. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 16
 444. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 15
 445. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 15
 446. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 14
 447. Akty prawne
  Wyświetleń: 12
 448. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
  Wyświetleń: 12
 449. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 12
 450. Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych
  Wyświetleń: 11
 451. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 10
 452. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 9
 453. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 9
 454. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 9
 455. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 9
 456. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 9
 457. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 8
 458. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 7
 459. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 7
 460. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 7
 461. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 7
 462. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 6
 463. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 6
 464. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 5
 465. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5
 466. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 4
 467. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 4
 468. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 4
 469. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 3
Wersja XML