Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6804973074176604982959895912168019737912442211401812619011073911608
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3496836100534634755250520504914222050676107585983525787167523
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000459
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 191196
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 93557
 3. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 63940
 4. Paszport
  Wyświetleń: 40467
 5. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 35172
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 35026
 7. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 33218
 8. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 25037
 9. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 23906
 10. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 22486
 11. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 20689
 12. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 17896
 13. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 17615
 14. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 13935
 15. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 13200
 16. Komunikacja
  Wyświetleń: 12458
 17. Zdrowie
  Wyświetleń: 12441
 18. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 12328
 19. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 11127
 20. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 10880
 21. Kontrole
  Wyświetleń: 10773
 22. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10039
 23. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 9976
 24. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 9766
 25. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 9571
 26. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 9410
 27. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 9189
 28. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 9154
 29. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 8990
 30. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 8983
 31. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Wyświetleń: 8476
 32. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 8217
 33. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 8182
 34. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 7854
 35. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 7820
 36. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 7587
 37. Zaproszenia
  Wyświetleń: 7228
 38. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 7099
 39. Delegatury
  Wyświetleń: 6964
 40. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6890
 41. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 6645
 42. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 6639
 43. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 6542
 44. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 6217
 45. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 5931
 46. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 5882
 47. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 5731
 48. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 5391
 49. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 5150
 50. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 4979
 51. Budownictwo
  Wyświetleń: 4950
 52. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 4894
 53. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4888
 54. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4883
 55. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 4772
 56. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 4595
 57. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 4529
 58. Informacje
  Wyświetleń: 4527
 59. Kontakt
  Wyświetleń: 4514
 60. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 4386
 61. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 4354
 62. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 4352
 63. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 4352
 64. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 4304
 65. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 4298
 66. Karta Polaka - świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 4248
 67. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 4105
 68. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4055
 69. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023
  Wyświetleń: 3970
 70. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 3926
 71. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3879
 72. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3864
 73. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3774
 74. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 3712
 75. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3637
 76. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 3592
 77. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 3563
 78. Mandaty karne
  Wyświetleń: 3490
 79. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 3487
 80. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3476
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3366
 82. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 3341
 83. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 3315
 84. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 3312
 85. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 3287
 86. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 3280
 87. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 3212
 88. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 3163
 89. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3138
 90. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 3115
 91. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 3083
 92. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 3077
 93. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 3066
 94. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 3029
 95. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3025
 96. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 2994
 97. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 2977
 98. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 2883
 99. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2877
 100. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2860
 101. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2855
 102. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 2846
 103. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2842
 104. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 2829
 105. Kościół
  Wyświetleń: 2828
 106. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 2753
 107. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 2752
 108. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 2741
 109. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2726
 110. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 2680
 111. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2668
 112. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2621
 113. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 2584
 114. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 2578
 115. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 2575
 116. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 2568
 117. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2558
 118. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 2555
 119. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 2529
 120. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 2520
 121. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 2497
 122. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 2490
 123. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 2427
 124. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2425
 125. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2417
 126. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 2391
 127. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 2369
 128. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 2345
 129. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 2340
 130. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 2338
 131. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 2324
 132. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 2323
 133. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2314
 134. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 2302
 135. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 2270
 136. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 2265
 137. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 2242
 138. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2236
 139. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 2234
 140. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2197
 141. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 2187
 142. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2173
 143. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2162
 144. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 2156
 145. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 2151
 146. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 2136
 147. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 2105
 148. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2098
 149. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 2090
 150. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 2078
 151. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2075
 152. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2066
 153. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 2057
 154. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 2052
 155. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 2050
 156. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2008
 157. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 2004
 158. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1979
 159. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 1965
 160. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1955
 161. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 1924
 162. Wzory pism
  Wyświetleń: 1924
 163. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 1907
 164. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1898
 165. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 1874
 166. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 1860
 167. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 1843
 168. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1810
 169. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 1806
 170. KONTAKT
  Wyświetleń: 1802
 171. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1741
 172. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 1706
 173. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 1677
 174. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1675
 175. RODO
  Wyświetleń: 1670
 176. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1621
 177. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 1604
 178. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 1580
 179. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 1577
 180. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 1577
 181. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1576
 182. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 1575
 183. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1553
 184. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 1543
 185. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 1524
 186. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1513
 187. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 1495
 188. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 1479
 189. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 1466
 190. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 1458
 191. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 1456
 192. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 1444
 193. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1435
 194. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1418
 195. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1416
 196. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 1413
 197. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1390
 198. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 1385
 199. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 1371
 200. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1370
 201. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1370
 202. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1368
 203. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 1337
 204. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 1336
 205. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 1332
 206. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1329
 207. Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 1319
 208. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1304
 209. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 1292
 210. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 1278
 211. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1263
 212. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 1259
 213. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1258
 214. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 1249
 215. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1244
 216. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 1233
 217. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1231
 218. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 1219
 219. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1214
 220. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 1211
 221. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1209
 222. Akty prawne
  Wyświetleń: 1208
 223. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 1197
 224. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 1195
 225. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 1192
 226. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 1190
 227. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowane
  Wyświetleń: 1189
 228. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 1189
 229. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1188
 230. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 1188
 231. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1182
 232. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1181
 233. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 1181
 234. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1180
 235. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1177
 236. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 1161
 237. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1158
 238. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 1155
 239. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1153
 240. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 1148
 241. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 1121
 242. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 1121
 243. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1116
 244. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1115
 245. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1115
 246. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1114
 247. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1113
 248. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1112
 249. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 1112
 250. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1105
 251. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1104
 252. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 1103
 253. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 1101
 254. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1099
 255. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1097
 256. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1091
 257. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1082
 258. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 1077
 259. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 1076
 260. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 1076
 261. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 1074
 262. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1073
 263. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 1071
 264. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 1066
 265. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 1065
 266. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1063
 267. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1063
 268. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 1061
 269. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1048
 270. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 1047
 271. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 1044
 272. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1044
 273. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 1040
 274. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1024
 275. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1023
 276. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 1023
 277. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1021
 278. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1020
 279. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1019
 280. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1019
 281. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1013
 282. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1012
 283. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1007
 284. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1006
 285. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1004
 286. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 1002
 287. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 998
 288. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 997
 289. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 996
 290. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 996
 291. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 995
 292. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 993
 293. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 991
 294. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 989
 295. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 987
 296. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 976
 297. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 973
 298. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 972
 299. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 972
 300. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 972
 301. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 968
 302. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 967
 303. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 964
 304. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 964
 305. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 grudnia 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2022 r.
  Wyświetleń: 961
 306. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 960
 307. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 959
 308. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 953
 309. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 951
 310. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 950
 311. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 950
 312. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 949
 313. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 949
 314. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 944
 315. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 943
 316. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 942
 317. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 942
 318. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 940
 319. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 939
 320. Przyznanie/przedłużenie Karty Polaka
  Wyświetleń: 939
 321. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 939
 322. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 934
 323. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 932
 324. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 931
 325. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 926
 326. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 925
 327. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 924
 328. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 923
 329. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 922
 330. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 921
 331. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 920
 332. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 918
 333. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 918
 334. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 916
 335. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 916
 336. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 913
 337. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 912
 338. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 909
 339. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 908
 340. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 907
 341. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 907
 342. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 904
 343. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 902
 344. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 902
 345. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 900
 346. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 897
 347. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 896
 348. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 896
 349. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 895
 350. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 894
 351. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 888
 352. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 887
 353. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 886
 354. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 886
 355. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 882
 356. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 881
 357. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 878
 358. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 876
 359. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 875
 360. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 873
 361. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 870
 362. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 869
 363. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 867
 364. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 866
 365. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 864
 366. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 863
 367. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 863
 368. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 863
 369. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 858
 370. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 857
 371. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 856
 372. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 852
 373. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 850
 374. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 846
 375. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 845
 376. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 844
 377. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 841
 378. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 841
 379. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 837
 380. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 836
 381. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 835
 382. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 831
 383. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 830
 384. skład komisji
  Wyświetleń: 827
 385. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 825
 386. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 822
 387. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 819
 388. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 818
 389. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 818
 390. Komunikat
  Wyświetleń: 817
 391. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 815
 392. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 814
 393. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 810
 394. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 809
 395. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 807
 396. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 800
 397. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 799
 398. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 796
 399. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 794
 400. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 790
 401. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 789
 402. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 789
 403. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 788
 404. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 786
 405. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 783
 406. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 783
 407. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 777
 408. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 773
 409. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 772
 410. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 772
 411. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 771
 412. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 766
 413. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 763
 414. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 759
 415. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 759
 416. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 758
 417. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 756
 418. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 756
 419. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 755
 420. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 755
 421. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 755
 422. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 754
 423. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 752
 424. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 751
 425. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 750
 426. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 750
 427. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 749
 428. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 748
 429. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 748
 430. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 745
 431. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 741
 432. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 740
 433. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 739
 434. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 738
 435. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 738
 436. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 737
 437. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 736
 438. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 736
 439. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 735
 440. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 735
 441. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 725
 442. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 722
 443. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 721
 444. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 721
 445. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 720
 446. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 719
 447. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 719
 448. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 719
 449. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 717
 450. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 717
 451. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 717
 452. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 716
 453. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 716
 454. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 715
 455. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 715
 456. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 713
 457. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 713
 458. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 712
 459. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 712
 460. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 711
 461. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 710
 462. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 709
 463. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 709
 464. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 707
 465. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 707
 466. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 706
 467. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 706
 468. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 706
 469. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 706
 470. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 705
 471. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 704
 472. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 704
 473. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 704
 474. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 704
 475. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 700
 476. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 699
 477. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 699
 478. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 699
 479. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 699
 480. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 699
 481. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 697
 482. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 697
 483. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 697
 484. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 695
 485. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 695
 486. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 695
 487. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 695
 488. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 694
 489. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 694
 490. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 692
 491. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 685
 492. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 685
 493. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 685
 494. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 685
 495. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 684
 496. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 683
 497. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 681
 498. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 679
 499. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 679
 500. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 677
 501. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 676
 502. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 675
 503. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 675
 504. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 675
 505. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 674
 506. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 674
 507. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 508. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 674
 509. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 673
 510. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 673
 511. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 673
 512. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 672
 513. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 672
 514. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 672
 515. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 671
 516. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 671
 517. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 671
 518. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 671
 519. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 671
 520. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 668
 521. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 667
 522. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 667
 523. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 667
 524. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 666
 525. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 666
 526. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 665
 527. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 665
 528. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 664
 529. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 664
 530. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 664
 531. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 663
 532. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 663
 533. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 663
 534. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 662
 535. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 662
 536. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 658
 537. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 658
 538. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 658
 539. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 657
 540. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 655
 541. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 654
 542. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 654
 543. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 653
 544. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 653
 545. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 651
 546. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 651
 547. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 650
 548. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 650
 549. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 650
 550. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 649
 551. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 648
 552. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 648
 553. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 648
 554. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 648
 555. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 647
 556. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 647
 557. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 646
 558. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 646
 559. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 644
 560. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 642
 561. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 642
 562. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 641
 563. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 640
 564. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 640
 565. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 637
 566. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 637
 567. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 637
 568. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 634
 569. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 633
 570. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 633
 571. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 632
 572. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 631
 573. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 630
 574. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 630
 575. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 629
 576. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 629
 577. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 628
 578. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 627
 579. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 627
 580. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 627
 581. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 626
 582. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 625
 583. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 625
 584. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 625
 585. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 625
 586. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 624
 587. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 622
 588. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 622
 589. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 620
 590. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 619
 591. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 618
 592. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 617
 593. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 617
 594. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 617
 595. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 616
 596. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 616
 597. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 616
 598. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 615
 599. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 615
 600. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 615
 601. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 615
 602. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 614
 603. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 614
 604. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 614
 605. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 613
 606. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 613
 607. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 613
 608. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 612
 609. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 611
 610. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 611
 611. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 610
 612. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 610
 613. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 610
 614. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 609
 615. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 609
 616. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 609
 617. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 608
 618. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 607
 619. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 606
 620. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 605
 621. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 604
 622. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 604
 623. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 602
 624. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 601
 625. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 601
 626. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 601
 627. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 600
 628. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 600
 629. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 600
 630. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 599
 631. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 598
 632. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 598
 633. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 597
 634. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 597
 635. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 597
 636. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 597
 637. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 596
 638. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 596
 639. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 640. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 595
 641. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 595
 642. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 594
 643. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 594
 644. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 594
 645. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 591
 646. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 590
 647. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 589
 648. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 589
 649. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 589
 650. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 589
 651. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 587
 652. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 586
 653. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 586
 654. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 585
 655. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
  Wyświetleń: 585
 656. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 585
 657. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 584
 658. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 584
 659. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 583
 660. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 583
 661. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 583
 662. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 583
 663. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 582
 664. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 582
 665. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 582
 666. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 582
 667. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 582
 668. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 580
 669. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 580
 670. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 579
 671. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 579
 672. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 579
 673. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 578
 674. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 578
 675. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 577
 676. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 576
 677. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 575
 678. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 575
 679. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 575
 680. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 575
 681. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 574
 682. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.05.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 574
 683. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 574
 684. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 573
 685. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 573
 686. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 573
 687. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 572
 688. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 570
 689. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 570
 690. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 569
 691. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 568
 692. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 568
 693. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 568
 694. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 568
 695. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 568
 696. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 697. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 567
 698. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 566
 699. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 566
 700. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 566
 701. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 565
 702. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 565
 703. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 564
 704. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 563
 705. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 563
 706. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 563
 707. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 563
 708. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 563
 709. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 563
 710. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 562
 711. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 562
 712. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 562
 713. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 561
 714. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 561
 715. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 560
 716. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 560
 717. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 559
 718. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 558
 719. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 558
 720. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 558
 721. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 558
 722. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 723. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 556
 724. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 725. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 556
 726. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 727. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 555
 728. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 554
 729. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 554
 730. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 554
 731. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 554
 732. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 553
 733. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 553
 734. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 553
 735. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 552
 736. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 552
 737. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 549
 738. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 549
 739. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 549
 740. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 548
 741. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 548
 742. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 548
 743. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 744. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 547
 745. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 547
 746. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 546
 747. Oświadczenia
  Wyświetleń: 545
 748. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 544
 749. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 543
 750. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 543
 751. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 543
 752. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 543
 753. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 543
 754. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 540
 755. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 540
 756. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 540
 757. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 539
 758. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 539
 759. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 538
 760. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 538
 761. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 538
 762. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 538
 763. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 537
 764. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 537
 765. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 537
 766. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 536
 767. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 536
 768. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 535
 769. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 535
 770. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 534
 771. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 533
 772. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 533
 773. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 532
 774. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 531
 775. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 531
 776. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 531
 777. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 531
 778. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 531
 779. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 530
 780. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 530
 781. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 530
 782. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 529
 783. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 529
 784. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 529
 785. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 528
 786. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 528
 787. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 527
 788. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 527
 789. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 790. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 526
 791. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 526
 792. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 526
 793. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 525
 794. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 525
 795. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 525
 796. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 525
 797. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 525
 798. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 524
 799. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 524
 800. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 524
 801. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 524
 802. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 524
 803. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 523
 804. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 523
 805. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 523
 806. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 522
 807. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 522
 808. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 522
 809. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 810. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 811. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 521
 812. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 519
 813. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 517
 814. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 517
 815. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 517
 816. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 516
 817. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 516
 818. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 515
 819. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 515
 820. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 515
 821. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 514
 822. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 514
 823. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 513
 824. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 513
 825. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 512
 826. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 512
 827. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 512
 828. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 512
 829. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 512
 830. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 831. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 832. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 510
 833. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 510
 834. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 510
 835. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 508
 836. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 508
 837. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 508
 838. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 508
 839. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 507
 840. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 507
 841. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 505
 842. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 505
 843. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 505
 844. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 504
 845. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 504
 846. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 503
 847. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 503
 848. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 503
 849. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 503
 850. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 502
 851. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 502
 852. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 853. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 502
 854. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 501
 855. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 501
 856. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 501
 857. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 500
 858. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 500
 859. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 500
 860. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 499
 861. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 498
 862. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 497
 863. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 496
 864. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 495
 865. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 495
 866. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 495
 867. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 495
 868. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 494
 869. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 494
 870. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 493
 871. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 493
 872. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 492
 873. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 492
 874. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 491
 875. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 491
 876. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 488
 877. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 488
 878. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 487
 879. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 487
 880. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 486
 881. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 486
 882. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 485
 883. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 484
 884. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 484
 885. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 484
 886. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 483
 887. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 483
 888. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 483
 889. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 483
 890. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 482
 891. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 482
 892. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 482
 893. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 481
 894. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 481
 895. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 481
 896. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 480
 897. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 479
 898. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 479
 899. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 478
 900. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 478
 901. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 475
 902. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 475
 903. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 474
 904. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 473
 905. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 472
 906. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 471
 907. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 471
 908. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 471
 909. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 470
 910. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 470
 911. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 470
 912. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 470
 913. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 469
 914. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 469
 915. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 469
 916. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 468
 917. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 468
 918. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 468
 919. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 468
 920. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 467
 921. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 467
 922. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 467
 923. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 467
 924. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 467
 925. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 466
 926. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 465
 927. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 465
 928. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 465
 929. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 465
 930. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 931. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 463
 932. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 463
 933. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 462
 934. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 462
 935. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 462
 936. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze Urzędu we Włocławku (WNK/DW)
  Wyświetleń: 461
 937. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 461
 938. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 461
 939. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 461
 940. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 459
 941. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 459
 942. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 458
 943. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 458
 944. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 458
 945. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 457
 946. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 457
 947. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 457
 948. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 455
 949. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 455
 950. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 453
 951. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 453
 952. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 452
 953. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 450
 954. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 449
 955. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 449
 956. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 448
 957. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 447
 958. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 446
 959. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 445
 960. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 445
 961. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 443
 962. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 442
 963. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 441
 964. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 441
 965. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 441
 966. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 441
 967. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 440
 968. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 440
 969. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 440
 970. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 439
 971. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 438
 972. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 438
 973. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 438
 974. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 437
 975. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.07.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 437
 976. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 437
 977. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 435
 978. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 435
 979. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 434
 980. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 433
 981. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 433
 982. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 433
 983. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 432
 984. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 431
 985. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 430
 986. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 430
 987. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 429
 988. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 429
 989. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 429
 990. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 429
 991. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 428
 992. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 427
 993. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 427
 994. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 426
 995. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 425
 996. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 425
 997. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 424
 998. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 422
 999. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 422
 1000. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 420
 1001. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 419
 1002. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 418
 1003. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 418
 1004. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 418
 1005. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 418
 1006. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 418
 1007. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 417
 1008. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 417
 1009. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 416
 1010. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 415
 1011. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 414
 1012. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 414
 1013. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 414
 1014. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 413
 1015. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 413
 1016. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 409
 1017. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 405
 1018. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 404
 1019. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 404
 1020. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 404
 1021. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 404
 1022. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 401
 1023. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 400
 1024. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 2 etaty)
  Wyświetleń: 400
 1025. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 396
 1026. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 396
 1027. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 394
 1028. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 393
 1029. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 392
 1030. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 390
 1031. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu we Włocławku (WSOC.DW.IV.2)
  Wyświetleń: 389
 1032. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.I.12
  Wyświetleń: 387
 1033. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 379
 1034. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 378
 1035. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 378
 1036. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 378
 1037. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 378
 1038. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 377
 1039. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 376
 1040. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 376
 1041. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 376
 1042. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 375
 1043. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 375
 1044. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 372
 1045. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 1046. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 370
 1047. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 370
 1048. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 369
 1049. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 369
 1050. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 369
 1051. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 368
 1052. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 368
 1053. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 365
 1054. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 365
 1055. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 363
 1056. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 363
 1057. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 363
 1058. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 362
 1059. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 362
 1060. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 362
 1061. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1062. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 360
 1063. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1064. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 359
 1065. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 358
 1066. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 358
 1067. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 356
 1068. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 356
 1069. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 356
 1070. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 356
 1071. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 355
 1072. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 354
 1073. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 354
 1074. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 354
 1075. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 353
 1076. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 353
 1077. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 353
 1078. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 351
 1079. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 1080. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 350
 1081. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 348
 1082. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (psycholog – WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 345
 1083. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 345
 1084. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 344
 1085. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 343
 1086. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 342
 1087. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 342
 1088. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 341
 1089. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 340
 1090. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 340
 1091. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 338
 1092. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 338
 1093. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 337
 1094. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 335
 1095. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 334
 1096. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 334
 1097. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 334
 1098. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 333
 1099. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 333
 1100. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 332
 1101. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 331
 1102. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 330
 1103. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 330
 1104. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 330
 1105. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 330
 1106. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 329
 1107. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 328
 1108. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 327
 1109. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 327
 1110. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 327
 1111. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 326
 1112. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 326
 1113. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 325
 1114. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 325
 1115. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 323
 1116. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 323
 1117. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 322
 1118. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 322
 1119. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 322
 1120. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 321
 1121. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 321
 1122. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 320
 1123. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 1124. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 319
 1125. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 319
 1126. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 318
 1127. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 317
 1128. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 316
 1129. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 316
 1130. STAROSTA ŻNIŃSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krotoszyn, gmina Barcin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 315
 1131. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.DT.III.5, 2 etaty)
  Wyświetleń: 315
 1132. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 314
 1133. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 314
 1134. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 313
 1135. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 313
 1136. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 313
 1137. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 312
 1138. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 312
 1139. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 311
 1140. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 311
 1141. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 311
 1142. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 310
 1143. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 310
 1144. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 310
 1145. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 310
 1146. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 309
 1147. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 309
 1148. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 308
 1149. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 307
 1150. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 306
 1151. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 306
 1152. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 306
 1153. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 305
 1154. Wynik naboru na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 304
 1155. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 304
 1156. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 304
 1157. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 303
 1158. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 303
 1159. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 303
 1160. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 302
 1161. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 302
 1162. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 301
 1163. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 300
 1164. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 299
 1165. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 299
 1166. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 299
 1167. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 298
 1168. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 298
 1169. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 298
 1170. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 297
 1171. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1172. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 297
 1173. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 296
 1174. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 295
 1175. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 295
 1176. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 294
 1177. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 294
 1178. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 293
 1179. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 293
 1180. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 293
 1181. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 293
 1182. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 291
 1183. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 290
 1184. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 290
 1185. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 289
 1186. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 289
 1187. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 288
 1188. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 288
 1189. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 285
 1190. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 285
 1191. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 285
 1192. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.III.3
  Wyświetleń: 284
 1193. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 284
 1194. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 283
 1195. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 283
 1196. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 282
 1197. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 281
 1198. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 281
 1199. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 1200. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 280
 1201. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 280
 1202. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 280
 1203. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 279
 1204. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 279
 1205. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 278
 1206. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 278
 1207. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 278
 1208. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 276
 1209. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 274
 1210. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatury Urzędu we Włocławku (WNK.DW)
  Wyświetleń: 274
 1211. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 273
 1212. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 273
 1213. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 271
 1214. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 270
 1215. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 269
 1216. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 1217. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 268
 1218. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 267
 1219. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 267
 1220. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 266
 1221. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 266
 1222. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 266
 1223. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 266
 1224. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1225. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1226. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 265
 1227. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 265
 1228. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 264
 1229. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1230. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 263
 1231. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki - zastępstwo w Woj. Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WIGK.I.5
  Wyświetleń: 263
 1232. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 261
 1233. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 258
 1234. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 258
 1235. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 258
 1236. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 258
 1237. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO
  Wyświetleń: 257
 1238. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 256
 1239. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 256
 1240. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 256
 1241. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5, zastępstwo)
  Wyświetleń: 255
 1242. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 255
 1243. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 254
 1244. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 254
 1245. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 253
 1246. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 253
 1247. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 253
 1248. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 253
 1249. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 253
 1250. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 252
 1251. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 252
 1252. Wynik naboru na stanowsko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo).
  Wyświetleń: 251
 1253. z dnia 13 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 251
 1254. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 249
 1255. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 249
 1256. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 249
 1257. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 248
 1258. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 248
 1259. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 248
 1260. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 247
 1261. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 245
 1262. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 245
 1263. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 245
 1264. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 244
 1265. Decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 243
 1266. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO
  Wyświetleń: 242
 1267. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 242
 1268. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 242
 1269. STAROSTA ŻNIŃSKI - wykazy najmu nieruchomości z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1270. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 242
 1271. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 242
 1272. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 242
 1273. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 242
 1274. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 241
 1275. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 240
 1276. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz
  Wyświetleń: 240
 1277. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 239
 1278. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 237
 1279. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 237
 1280. STAROSTA NAKIELSKI - Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 237
 1281. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 237
 1282. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 236
 1283. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 235
 1284. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 234
 1285. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 233
 1286. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 233
 1287. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 232
 1288. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 232
 1289. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 232
 1290. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 231
 1291. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 231
 1292. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 231
 1293. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 230
 1294. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 229
 1295. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 229
 1296. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 229
 1297. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 228
 1298. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 227
 1299. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 226
 1300. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 226
 1301. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 226
 1302. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 224
 1303. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 223
 1304. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 223
 1305. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 221
 1306. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 221
 1307. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 220
 1308. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 219
 1309. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 219
 1310. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 219
 1311. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 218
 1312. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 218
 1313. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1314. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 215
 1316. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1317. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 214
 1318. Udostępnienie treści decyzji Nr 7/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1319. decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1320. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 213
 1321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 213
 1322. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 212
 1323. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 212
 1324. z dnia 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 212
 1325. Z dnia 11 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 212
 1326. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 212
 1327. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 211
 1328. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 210
 1329. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 210
 1330. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 210
 1331. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 210
 1332. STAROSTA LIPNOWSKI - Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.
  Wyświetleń: 210
 1333. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 210
 1334. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 209
 1335. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (WKŚ.DT.IV.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 209
 1336. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 208
 1337. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 208
 1338. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 208
 1339. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 208
 1340. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 207
 1341. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 207
 1342. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 207
 1343. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 207
 1344. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 207
 1345. z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 207
 1346. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 206
 1347. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 206
 1348. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 203
 1349. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 203
 1350. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 203
 1351. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 203
 1352. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 202
 1353. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 202
 1354. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 202
 1355. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 201
 1356. Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP
  Wyświetleń: 200
 1357. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 199
 1358. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 199
 1359. Wykaz szkół, którym przyznano dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" w 2022 r.
  Wyświetleń: 198
 1360. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 196
 1361. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 195
 1362. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie - Tryszczyn
  Wyświetleń: 195
 1363. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 194
 1364. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 194
 1365. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 194
 1366. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 193
 1367. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 192
 1368. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS
  Wyświetleń: 192
 1369. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 192
 1370. Ogłoszenie Starosty Tucholskiego - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 190
 1371. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 186
 1372. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 186
 1373. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 185
 1374. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 184
 1375. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 184
 1376. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 184
 1377. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 181
 1378. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 180
 1379. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 179
 1380. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 179
 1381. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 178
 1382. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2022.
  Wyświetleń: 178
 1383. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 178
 1384. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 175
 1385. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu przy ul. Nad Wisłą ,Wojska Polskiego i Modrzewiowej.
  Wyświetleń: 175
 1386. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 174
 1387. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 174
 1388. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 174
 1389. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony do zamiany
  Wyświetleń: 174
 1390. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1391. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 170
 1392. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 września 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 169
 1393. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 169
 1394. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 169
 1395. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 168
 1396. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łowinek gmina Pruszcz przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 167
 1397. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK
  Wyświetleń: 166
 1398. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 166
 1399. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym - Ciechocinek
  Wyświetleń: 162
 1400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 158
 1401. Zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego z dnia 12 lipca 2022 r. Grudziądz 16.07.2022 r.
  Wyświetleń: 158
 1402. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 157
 1403. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 157
 1404. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 września 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 156
 1405. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 155
 1406. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 155
 1407. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 155
 1408. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 155
 1409. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 155
 1410. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 152
 1411. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 151
 1412. Informacja o treści decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 150
 1413. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 150
 1414. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.12)
  Wyświetleń: 150
 1415. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 149
 1416. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 147
 1417. z dnia 9 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 145
 1418. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM 2022
  Wyświetleń: 144
 1419. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 143
 1420. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 września 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 143
 1421. Informacja o udostępnieniu treści decyzji WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 142
 1422. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca
  Wyświetleń: 142
 1423. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.10.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 140
 1424. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 139
 1425. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 139
 1426. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 137
 1427. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 października 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 136
 1428. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 135
 1429. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 134
 1430. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 134
 1431. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII) – 2 etaty
  Wyświetleń: 132
 1432. Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 1433. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 131
 1434. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 130
 1435. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.3.2022.MB
  Wyświetleń: 129
 1436. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 129
 1437. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 128
 1438. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 128
 1439. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 127
 1440. Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)
  Wyświetleń: 127
 1441. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 127
 1442. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 126
 1443. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 126
 1444. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.5.2022.JB
  Wyświetleń: 125
 1445. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 125
 1446. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 125
 1447. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 125
 1448. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 125
 1449. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 124
 1450. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 124
 1451. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.I.7840.12.7.2022.PK - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 124
 1452. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 123
 1453. z dnia 3 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 123
 1454. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.6.9.2022.MO
  Wyświetleń: 122
 1455. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 121
 1456. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.II.746.1.31.2022.JG
  Wyświetleń: 120
 1457. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 120
 1458. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 120
 1459. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 119
 1460. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 118
 1461. STAROSTA RADZIEJOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu.
  Wyświetleń: 116
 1462. z dnia 21 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 116
 1463. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 115
 1464. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 115
 1465. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 115
 1466. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marszałka Focha, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 114
 1467. Obwieszczenie o wniesieniu odwołań WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 113
 1468. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.V.7821.16.2021.JB
  Wyświetleń: 112
 1469. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 112
 1470. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marii Curie Skłodowskiej
  Wyświetleń: 112
 1471. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 111
 1472. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 111
 1473. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 111
 1474. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023
  Wyświetleń: 110
 1475. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.4.2022.KS
  Wyświetleń: 110
 1476. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 110
 1477. Udostępnienie treści decyzji Nr. 12/2022 z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 110
 1478. Udostępnienie treści decyzji Nr. 67/2022 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 1479. z dnia 20 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2022.ML
  Wyświetleń: 110
 1480. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 109
 1481. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 109
 1482. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 109
 1483. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 109
 1484. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 109
 1485. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 108
 1486. Udostępnienie treści decyzji Nr. 77/2022 z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB
  Wyświetleń: 108
 1487. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 108
 1488. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 107
 1489. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 107
 1490. Z dnia 10 sierpnia 2022r., znak WIR.V.7821.10.2021.AW
  Wyświetleń: 107
 1491. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 106
 1492. z dnia 16 września 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 106
 1493. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 105
 1494. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 105
 1495. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 105
 1496. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 104
 1497. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 104
 1498. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 21.08.2022 w Grudziądzu
  Wyświetleń: 104
 1499. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 104
 1500. Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 103
 1501. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 103
 1502. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 100
 1503. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2022 WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 99
 1504. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 99
 1505. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 99
 1506. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie: WIR.I.7840.2.14.2022.MO
  Wyświetleń: 98
 1507. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 98
 1508. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 września 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 97
 1509. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 97
 1510. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 97
 1511. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 97
 1512. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 96
 1513. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.6.2022.MT
  Wyświetleń: 96
 1514. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 94
 1515. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 93
 1516. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 92
 1517. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 92
 1518. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 92
 1519. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2022.MT
  Wyświetleń: 92
 1520. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 92
 1521. Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w Przypadku Zdarzeń Radiacyjnych 2022
  Wyświetleń: 91
 1522. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy. ul. Żeglarska, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 90
 1523. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 89
 1524. PETYCJE
  Wyświetleń: 88
 1525. z dnia 18 października 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 88
 1526. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 87
 1527. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 87
 1528. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 87
 1529. STAROSTA BYDGOSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 87
 1530. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1531. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 85
 1532. Udostępnienie treści decyzji Nr. 66/2022 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 1533. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 85
 1534. Wynik naboru na stanowisko: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 85
 1535. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1536. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
  Wyświetleń: 83
 1537. Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
  Wyświetleń: 83
 1538. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty z dnia 30 sierpnia 2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 82
 1539. Ogłoszenie Starosty Lipnowskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.- wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 82
 1540. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 80
 1541. STAROSTA CHEŁMIŃSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 80
 1542. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 79
 1543. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 76
 1544. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.5.2022.DK
  Wyświetleń: 75
 1545. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 73
 1546. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 72
 1547. Petycja z 12.07.2022 r. w sprawie szczepień
  Wyświetleń: 70
 1548. Udostępnienie treści decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 1549. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023
  Wyświetleń: 68
 1550. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 68
 1551. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 65
 1552. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 64
 1553. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 64
 1554. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 64
 1555. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 62
 1556. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 62
 1557. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 59
 1558. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 59
 1559. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 58
 1560. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 58
 1561. z dnia 17 października 2022 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 57
 1562. Udostępnienie treści decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 1563. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 55
 1564. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 55
 1565. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 55
 1566. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 54
 1567. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 54
 1568. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 54
 1569. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 54
 1570. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.V.7821.9.2022.MT
  Wyświetleń: 51
 1571. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 51
 1572. Udostępnienie treści decyzji nr 88/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1573. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.56.2022.MO
  Wyświetleń: 47
 1574. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 47
 1575. STAROSTA BYDGOSKI informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 46
 1576. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 45
 1577. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 43
 1578. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 41
 1579. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 41
 1580. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 40
 1581. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 40
 1582. PREZYDENT MIASTA TORUŃ ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 40
 1583. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 37
 1584. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 37
 1585. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 36
 1586. Wynik naboru na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 36
 1587. Udostępnienie treści decyzji Nr 87/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1588. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 29
 1589. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 29
 1590. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 28
 1591. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat
  Wyświetleń: 28
 1592. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 23
 1593. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 22
 1594. Petycja z 29.07.2022 r. w sprawie zagwarantowania pracownikom sfery finansów publicznych co najmniej 20-procentowych podwyżek wynagrodzeń w 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 1595. STAROSTA LIPNOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 22
 1596. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 20
 1597. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 18
 1598. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 18
 1599. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 18
 1600. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 18
 1601. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 15
 1602. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 11
 1603. test
  Wyświetleń: 11
 1604. Udostępnienie treści decyzji nr 14/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 1605. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 10
 1606. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 10
 1607. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 8
 1608. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.11.2022.JB
  Wyświetleń: 7
 1609. OGŁOSZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 7
 1610. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 7
 1611. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 02 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 6
 1612. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 6
 1613. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 6
 1614. STAROSTA BYDGOSKI ogłasza iż przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Koronowo nieruchomość położoną w Koronowie, stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 6