Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
68049730741766049829598959121680197379380120000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3496836100534634755250520504914222050676107585983525787167523
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000459
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 165752
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 77407
 3. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 52198
 4. Paszport
  Wyświetleń: 30160
 5. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 27350
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 26876
 7. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 23359
 8. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 19923
 9. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 19272
 10. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 19017
 11. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14244
 12. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 13690
 13. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 12716
 14. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 10819
 15. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 10734
 16. Zdrowie
  Wyświetleń: 10676
 17. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 10642
 18. Komunikacja
  Wyświetleń: 10634
 19. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 9323
 20. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 9008
 21. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8398
 22. Kontrole
  Wyświetleń: 8397
 23. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 8085
 24. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 7703
 25. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 7485
 26. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 7264
 27. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Wyświetleń: 7263
 28. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 7199
 29. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 7153
 30. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 6934
 31. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 6887
 32. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 6497
 33. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 6389
 34. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 6285
 35. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 5728
 36. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 5726
 37. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 5631
 38. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5458
 39. Zaproszenia
  Wyświetleń: 5454
 40. Delegatury
  Wyświetleń: 5213
 41. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 5193
 42. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 5063
 43. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 4839
 44. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 4831
 45. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 4551
 46. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 4545
 47. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 4468
 48. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 4460
 49. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 4078
 50. Budownictwo
  Wyświetleń: 4068
 51. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 4037
 52. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 3966
 53. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 3935
 54. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3894
 55. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3828
 56. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 3828
 57. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 3804
 58. Informacje
  Wyświetleń: 3628
 59. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 3537
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3463
 61. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3373
 62. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 3332
 63. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 3329
 64. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 3284
 65. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 3270
 66. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 3223
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3169
 68. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 3127
 69. Karta Polaka - świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 3106
 70. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3075
 71. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 3048
 72. Kontakt
  Wyświetleń: 3034
 73. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2945
 74. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2860
 75. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 2766
 76. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 2746
 77. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 2713
 78. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 2682
 79. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 2632
 80. Mandaty karne
  Wyświetleń: 2617
 81. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 2606
 82. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2553
 83. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2517
 84. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 2508
 85. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2506
 86. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 2451
 87. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 2439
 88. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 2396
 89. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 2395
 90. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 2379
 91. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 2355
 92. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 2342
 93. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2332
 94. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2313
 95. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 2306
 96. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 2299
 97. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 2297
 98. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 2285
 99. Kościół
  Wyświetleń: 2282
 100. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 2241
 101. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2225
 102. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2191
 103. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 2171
 104. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 2170
 105. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 2159
 106. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 2144
 107. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 2134
 108. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 2103
 109. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2077
 110. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 2074
 111. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 2066
 112. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2064
 113. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 2028
 114. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 1998
 115. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1995
 116. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1991
 117. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1985
 118. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1979
 119. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 1975
 120. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1968
 121. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 1964
 122. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 1962
 123. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1919
 124. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 1895
 125. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 1893
 126. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 1872
 127. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 1869
 128. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1853
 129. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 1850
 130. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 1838
 131. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 1827
 132. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 1827
 133. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 1819
 134. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 1804
 135. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 1802
 136. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1785
 137. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 1761
 138. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1753
 139. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 1746
 140. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 1744
 141. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1740
 142. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1736
 143. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 1734
 144. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 1723
 145. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1715
 146. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 1688
 147. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1658
 148. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1655
 149. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 1634
 150. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 1626
 151. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 1624
 152. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 1624
 153. Wzory pism
  Wyświetleń: 1618
 154. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023
  Wyświetleń: 1614
 155. Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych
  Wyświetleń: 1612
 156. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1594
 157. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1590
 158. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1553
 159. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 1551
 160. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 1533
 161. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 1520
 162. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 1519
 163. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 1501
 164. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 1500
 165. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 1493
 166. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1433
 167. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 1431
 168. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1429
 169. RODO
  Wyświetleń: 1417
 170. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1409
 171. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1389
 172. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1376
 173. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 1356
 174. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 1350
 175. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1311
 176. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 1305
 177. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 1295
 178. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 1291
 179. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1279
 180. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 1264
 181. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 1262
 182. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1261
 183. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 1261
 184. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1252
 185. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 1237
 186. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1210
 187. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 1204
 188. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 1204
 189. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 1169
 190. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1155
 191. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 1147
 192. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1145
 193. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 1143
 194. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 1117
 195. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1105
 196. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 1093
 197. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 1092
 198. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 1091
 199. KONTAKT
  Wyświetleń: 1086
 200. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 1084
 201. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 1079
 202. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 1074
 203. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1072
 204. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1067
 205. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1067
 206. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 1064
 207. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1056
 208. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 1027
 209. Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 1025
 210. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 1022
 211. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 1018
 212. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1016
 213. Akty prawne
  Wyświetleń: 1013
 214. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1001
 215. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 998
 216. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 987
 217. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 984
 218. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 981
 219. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 981
 220. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 977
 221. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 976
 222. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 974
 223. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 972
 224. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 961
 225. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 956
 226. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 955
 227. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 952
 228. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 945
 229. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 940
 230. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 940
 231. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 934
 232. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 930
 233. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 922
 234. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 921
 235. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 916
 236. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 912
 237. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 912
 238. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 912
 239. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 908
 240. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 904
 241. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 900
 242. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 898
 243. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 894
 244. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 892
 245. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 890
 246. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 890
 247. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 889
 248. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 888
 249. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 888
 250. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 886
 251. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 884
 252. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 883
 253. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 879
 254. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 876
 255. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 872
 256. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 872
 257. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 871
 258. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 867
 259. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 866
 260. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 865
 261. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 864
 262. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 861
 263. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 859
 264. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 857
 265. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 854
 266. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 854
 267. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 854
 268. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 853
 269. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 851
 270. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 849
 271. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 843
 272. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowane
  Wyświetleń: 841
 273. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 841
 274. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 840
 275. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 839
 276. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 835
 277. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 833
 278. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 827
 279. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 827
 280. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 825
 281. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 822
 282. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 819
 283. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 816
 284. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 816
 285. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 815
 286. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 814
 287. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 812
 288. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 811
 289. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 811
 290. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 810
 291. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 810
 292. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 807
 293. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 803
 294. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 802
 295. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 800
 296. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 794
 297. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 792
 298. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 789
 299. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 786
 300. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 784
 301. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 780
 302. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 779
 303. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 776
 304. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 775
 305. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 773
 306. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 772
 307. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 771
 308. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 769
 309. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 769
 310. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 765
 311. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 763
 312. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 762
 313. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 761
 314. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 759
 315. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 758
 316. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 757
 317. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 753
 318. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 753
 319. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 751
 320. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 751
 321. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 750
 322. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 745
 323. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 744
 324. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 742
 325. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 742
 326. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 739
 327. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 736
 328. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 735
 329. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 734
 330. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 734
 331. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 734
 332. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 733
 333. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 732
 334. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 730
 335. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 729
 336. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 729
 337. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 727
 338. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 725
 339. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 724
 340. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 723
 341. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 723
 342. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 719
 343. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 716
 344. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 715
 345. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 714
 346. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 713
 347. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 712
 348. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 710
 349. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 709
 350. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 702
 351. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 702
 352. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 701
 353. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 698
 354. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 697
 355. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 697
 356. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 696
 357. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 693
 358. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 693
 359. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 692
 360. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 692
 361. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 692
 362. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 691
 363. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 690
 364. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 690
 365. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 687
 366. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 687
 367. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 684
 368. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 grudnia 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2022 r.
  Wyświetleń: 683
 369. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 680
 370. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 680
 371. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 679
 372. Komunikat
  Wyświetleń: 676
 373. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 673
 374. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 672
 375. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 672
 376. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 669
 377. skład komisji
  Wyświetleń: 667
 378. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 667
 379. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 666
 380. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 662
 381. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 661
 382. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 659
 383. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 659
 384. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 658
 385. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 658
 386. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 658
 387. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 656
 388. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 656
 389. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 655
 390. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 654
 391. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 651
 392. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 649
 393. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 648
 394. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 648
 395. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 646
 396. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 645
 397. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 642
 398. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 640
 399. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 640
 400. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 639
 401. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 639
 402. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 637
 403. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 635
 404. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 635
 405. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 635
 406. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 634
 407. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 634
 408. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 633
 409. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 631
 410. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 629
 411. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 628
 412. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 625
 413. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 624
 414. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 624
 415. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 622
 416. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 620
 417. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 620
 418. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 619
 419. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 617
 420. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 617
 421. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 616
 422. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 616
 423. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 616
 424. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 611
 425. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 608
 426. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 608
 427. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 607
 428. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 606
 429. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 604
 430. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 603
 431. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 603
 432. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 602
 433. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 601
 434. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 599
 435. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 599
 436. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 599
 437. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 599
 438. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 595
 439. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 595
 440. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 593
 441. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 593
 442. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 589
 443. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 589
 444. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 589
 445. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 588
 446. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 587
 447. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 587
 448. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 586
 449. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 586
 450. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 585
 451. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 584
 452. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 584
 453. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 583
 454. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 583
 455. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 582
 456. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 582
 457. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 582
 458. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 581
 459. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 580
 460. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 580
 461. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 580
 462. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 579
 463. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 578
 464. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 577
 465. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 577
 466. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 576
 467. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 576
 468. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 576
 469. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 575
 470. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 573
 471. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 572
 472. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 572
 473. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 570
 474. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 569
 475. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 568
 476. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 567
 477. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 567
 478. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 566
 479. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 566
 480. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 565
 481. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 564
 482. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 564
 483. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 562
 484. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 562
 485. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 561
 486. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 560
 487. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 560
 488. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 559
 489. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 559
 490. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 559
 491. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 559
 492. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 559
 493. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 558
 494. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 557
 495. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 556
 496. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 556
 497. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 555
 498. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 553
 499. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 552
 500. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 552
 501. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 550
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 549
 503. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 548
 504. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 548
 505. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 548
 506. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 546
 507. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 545
 508. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 544
 509. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 543
 510. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 541
 511. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 540
 512. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 539
 513. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 539
 514. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 537
 515. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 536
 516. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 536
 517. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 536
 518. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 535
 519. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 534
 520. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 533
 521. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 533
 522. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 532
 523. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 532
 524. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 532
 525. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 531
 526. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 530
 527. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 529
 528. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 528
 529. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 527
 530. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 527
 531. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 527
 532. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 525
 533. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 525
 534. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 525
 535. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 524
 536. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 524
 537. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 524
 538. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 524
 539. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 523
 540. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 522
 541. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 521
 542. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 521
 543. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 520
 544. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 520
 545. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 519
 546. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 518
 547. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 517
 548. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 517
 549. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 516
 550. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 516
 551. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 516
 552. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 515
 553. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 514
 554. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 514
 555. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 513
 556. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 513
 557. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 513
 558. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 511
 559. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 511
 560. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 510
 561. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 510
 562. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 510
 563. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 509
 564. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 509
 565. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 509
 566. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 509
 567. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 507
 568. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 505
 569. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 504
 570. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 504
 571. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 504
 572. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 503
 573. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 503
 574. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 503
 575. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 503
 576. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 502
 577. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 502
 578. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 501
 579. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 501
 580. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 501
 581. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 500
 582. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 500
 583. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 500
 584. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 499
 585. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 499
 586. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 499
 587. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 499
 588. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 498
 589. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 498
 590. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 497
 591. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 497
 592. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 497
 593. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 496
 594. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 495
 595. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 494
 596. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 493
 597. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 492
 598. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 491
 599. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 491
 600. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 491
 601. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 490
 602. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 490
 603. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 490
 604. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 489
 605. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 488
 606. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 488
 607. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 488
 608. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 487
 609. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 487
 610. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 487
 611. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 487
 612. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 487
 613. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 486
 614. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 486
 615. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 485
 616. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 485
 617. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 485
 618. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 484
 619. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 483
 620. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 621. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 482
 622. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 482
 623. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 482
 624. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 481
 625. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 481
 626. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 481
 627. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 479
 628. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 479
 629. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 479
 630. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 478
 631. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 478
 632. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 477
 633. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 477
 634. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 477
 635. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 476
 636. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 476
 637. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 473
 638. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 473
 639. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 473
 640. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 472
 641. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 472
 642. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 472
 643. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 472
 644. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 471
 645. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 471
 646. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 470
 647. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 470
 648. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 649. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 467
 650. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 467
 651. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 467
 652. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 467
 653. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 465
 654. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 465
 655. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 465
 656. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 464
 657. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 464
 658. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 463
 659. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 463
 660. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
  Wyświetleń: 461
 661. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 461
 662. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 461
 663. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 460
 664. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 460
 665. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 460
 666. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 460
 667. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 459
 668. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 459
 669. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 459
 670. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 458
 671. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 457
 672. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 456
 673. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 456
 674. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 456
 675. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 676. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 455
 677. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 455
 678. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 454
 679. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 453
 680. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 453
 681. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 453
 682. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 453
 683. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 453
 684. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 453
 685. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 451
 686. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 687. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 450
 688. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 447
 689. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 447
 690. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 446
 691. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 445
 692. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 444
 693. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 444
 694. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 444
 695. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 444
 696. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 443
 697. Oświadczenia
  Wyświetleń: 443
 698. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 443
 699. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 443
 700. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 443
 701. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 442
 702. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 441
 703. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 441
 704. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 440
 705. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 439
 706. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 438
 707. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 438
 708. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 437
 709. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 437
 710. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 437
 711. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 437
 712. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 436
 713. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 436
 714. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 435
 715. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 435
 716. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 435
 717. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 434
 718. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 433
 719. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 432
 720. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 432
 721. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 432
 722. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 430
 723. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 428
 724. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 428
 725. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 427
 726. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 427
 727. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 427
 728. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 427
 729. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 426
 730. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 426
 731. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 425
 732. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 425
 733. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 425
 734. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 425
 735. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 424
 736. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 424
 737. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 424
 738. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 424
 739. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 423
 740. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 422
 741. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 422
 742. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 422
 743. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 422
 744. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 422
 745. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 421
 746. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 421
 747. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 419
 748. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 419
 749. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 419
 750. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 418
 751. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 415
 752. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 415
 753. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 414
 754. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 414
 755. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 414
 756. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 414
 757. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 413
 758. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 413
 759. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 413
 760. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 413
 761. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 413
 762. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 412
 763. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 412
 764. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 411
 765. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 411
 766. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 410
 767. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 768. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 408
 769. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 407
 770. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 407
 771. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 772. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 773. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 405
 774. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 405
 775. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 404
 776. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 404
 777. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 403
 778. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 779. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 403
 780. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 402
 781. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 401
 782. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 401
 783. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 400
 784. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 399
 785. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 398
 786. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 398
 787. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 788. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 789. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 790. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 791. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 397
 792. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 395
 793. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 395
 794. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 795. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 796. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 394
 797. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 393
 798. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 393
 799. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 392
 800. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 391
 801. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 389
 802. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 803. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 389
 804. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 389
 805. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 389
 806. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 388
 807. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 388
 808. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 387
 809. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 387
 810. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 387
 811. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 387
 812. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 813. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 385
 814. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 385
 815. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 385
 816. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 384
 817. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 384
 818. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 384
 819. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 820. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 383
 821. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 382
 822. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 382
 823. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 382
 824. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 382
 825. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 382
 826. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 827. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 381
 828. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 381
 829. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 380
 830. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 380
 831. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 380
 832. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 380
 833. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 379
 834. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 379
 835. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 379
 836. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 379
 837. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 379
 838. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 379
 839. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 379
 840. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 378
 841. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 378
 842. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 378
 843. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 377
 844. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 377
 845. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 376
 846. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 376
 847. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 376
 848. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 374
 849. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 372
 850. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 372
 851. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 372
 852. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 371
 853. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 371
 854. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 371
 855. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 371
 856. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 371
 857. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 370
 858. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 370
 859. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 370
 860. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 370
 861. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 370
 862. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 369
 863. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 369
 864. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 368
 865. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 368
 866. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 366
 867. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 366
 868. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 365
 869. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 364
 870. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 364
 871. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 364
 872. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.05.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 363
 873. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 363
 874. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 363
 875. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 362
 876. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 362
 877. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 362
 878. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 362
 879. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 361
 880. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 360
 881. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 359
 882. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 883. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 359
 884. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 359
 885. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 359
 886. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 358
 887. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 358
 888. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 356
 889. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 355
 890. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 355
 891. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 354
 892. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 354
 893. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 354
 894. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 353
 895. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 352
 896. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 352
 897. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 352
 898. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 352
 899. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 351
 900. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 351
 901. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 350
 902. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 350
 903. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 349
 904. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 349
 905. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 348
 906. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 347
 907. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 347
 908. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 346
 909. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 345
 910. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 345
 911. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 345
 912. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 344
 913. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 344
 914. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 344
 915. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 344
 916. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 343
 917. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 343
 918. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 343
 919. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 342
 920. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 341
 921. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 922. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 340
 923. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 339
 924. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 339
 925. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 339
 926. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 338
 927. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 338
 928. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 337
 929. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 336
 930. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 335
 931. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 335
 932. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 334
 933. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 334
 934. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 334
 935. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 333
 936. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 333
 937. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 333
 938. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 332
 939. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 332
 940. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 332
 941. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 332
 942. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 332
 943. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 331
 944. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 331
 945. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 331
 946. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 330
 947. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 329
 948. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 329
 949. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 329
 950. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 329
 951. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 328
 952. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 327
 953. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 327
 954. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 325
 955. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 325
 956. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 324
 957. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 323
 958. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 323
 959. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 322
 960. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 322
 961. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 321
 962. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 321
 963. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 321
 964. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 318
 965. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 318
 966. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 318
 967. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 317
 968. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 317
 969. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 316
 970. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 316
 971. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 316
 972. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 315
 973. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 315
 974. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 315
 975. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 314
 976. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 314
 977. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 313
 978. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 313
 979. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 312
 980. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 312
 981. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 310
 982. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 310
 983. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 310
 984. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 309
 985. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 306
 986. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 306
 987. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 305
 988. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 304
 989. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 304
 990. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 991. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 303
 992. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 301
 993. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 301
 994. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 300
 995. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 298
 996. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 298
 997. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze Urzędu we Włocławku (WNK/DW)
  Wyświetleń: 298
 998. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 298
 999. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 298
 1000. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 297
 1001. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 1002. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 296
 1003. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 293
 1004. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 293
 1005. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 292
 1006. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 292
 1007. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 291
 1008. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 291
 1009. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 291
 1010. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 289
 1011. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 288
 1012. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 288
 1013. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 288
 1014. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 286
 1015. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 285
 1016. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 1017. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 284
 1018. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 283
 1019. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 283
 1020. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 282
 1021. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 281
 1022. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 281
 1023. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 280
 1024. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 280
 1025. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 279
 1026. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 279
 1027. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1028. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 275
 1029. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 275
 1030. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 273
 1031. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 273
 1032. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 271
 1033. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 271
 1034. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 270
 1035. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 270
 1036. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1037. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1038. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 270
 1039. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 268
 1040. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 268
 1041. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 266
 1042. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 266
 1043. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 265
 1044. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 263
 1045. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 263
 1046. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 263
 1047. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 260
 1048. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 259
 1049. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 259
 1050. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 1051. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 258
 1052. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 258
 1053. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 257
 1054. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 257
 1055. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 256
 1056. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 256
 1057. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 256
 1058. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 254
 1059. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 254
 1060. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 254
 1061. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 254
 1062. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 254
 1063. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 253
 1064. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 251
 1065. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 251
 1066. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 250
 1067. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 1068. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 249
 1069. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 249
 1070. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 249
 1071. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 249
 1072. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 249
 1073. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 249
 1074. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 249
 1075. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 248
 1076. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 248
 1077. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 1078. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 246
 1079. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 2 etaty)
  Wyświetleń: 246
 1080. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 1081. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 242
 1082. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 241
 1083. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 241
 1084. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu we Włocławku (WSOC.DW.IV.2)
  Wyświetleń: 241
 1085. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 240
 1086. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 240
 1087. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 239
 1088. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 239
 1089. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 238
 1090. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 238
 1091. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 238
 1092. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 237
 1093. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 236
 1094. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 235
 1095. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 235
 1096. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 235
 1097. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 235
 1098. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 234
 1099. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 233
 1100. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 232
 1101. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 231
 1102. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 231
 1103. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 230
 1104. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 230
 1105. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 230
 1106. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 229
 1107. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 228
 1108. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 228
 1109. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 228
 1110. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 228
 1111. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 228
 1112. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 226
 1113. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 226
 1114. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 226
 1115. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 225
 1116. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 224
 1117. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 223
 1118. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 223
 1119. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 222
 1120. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 221
 1121. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 221
 1122. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 220
 1123. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 220
 1124. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 219
 1125. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 219
 1126. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 219
 1127. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 219
 1128. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 218
 1129. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 1130. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 218
 1131. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1132. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 217
 1133. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 217
 1134. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 1135. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1136. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 215
 1137. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 215
 1138. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1139. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1140. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 213
 1141. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 212
 1142. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 211
 1143. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 211
 1144. STAROSTA ŻNIŃSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krotoszyn, gmina Barcin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 211
 1145. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1146. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 210
 1147. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 208
 1148. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 1149. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 208
 1150. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 207
 1151. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 207
 1152. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 207
 1153. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 207
 1154. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 207
 1155. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 206
 1156. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.07.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 206
 1157. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 206
 1158. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 206
 1159. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 206
 1160. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 206
 1161. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 205
 1162. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1163. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 203
 1164. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 203
 1165. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 202
 1166. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 202
 1167. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 201
 1168. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 201
 1169. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1170. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 200
 1171. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 200
 1172. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 200
 1173. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 199
 1174. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 199
 1175. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 198
 1176. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 198
 1177. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 197
 1178. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 196
 1179. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 195
 1180. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 195
 1181. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 194
 1182. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 1183. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 194
 1184. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 193
 1185. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 193
 1186. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 193
 1187. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 192
 1188. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 191
 1189. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.DT.III.5, 2 etaty)
  Wyświetleń: 191
 1190. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 190
 1191. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 1192. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 1193. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 189
 1194. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1195. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1196. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 188
 1197. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 188
 1198. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 188
 1199. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 187
 1200. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 187
 1201. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 187
 1202. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 186
 1203. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 185
 1204. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 184
 1205. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 183
 1206. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 183
 1207. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 182
 1208. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1209. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1210. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 181
 1211. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 180
 1212. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 180
 1213. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 179
 1214. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 179
 1215. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO
  Wyświetleń: 178
 1216. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 178
 1217. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 178
 1218. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 178
 1219. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 177
 1220. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 177
 1221. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 176
 1222. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 176
 1223. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 176
 1224. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 176
 1225. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 176
 1226. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 175
 1227. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 174
 1228. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 173
 1229. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 173
 1230. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 173
 1231. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 173
 1232. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 172
 1233. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 172
 1234. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 172
 1235. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 171
 1236. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 169
 1237. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 169
 1238. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 168
 1239. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 168
 1240. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 167
 1241. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 166
 1242. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 165
 1243. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 165
 1244. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 164
 1245. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 164
 1246. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 163
 1247. z dnia 13 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 163
 1248. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 162
 1249. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 161
 1250. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 161
 1251. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 160
 1252. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 160
 1253. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 160
 1254. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 160
 1255. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 160
 1256. STAROSTA ŻNIŃSKI - wykazy najmu nieruchomości z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 1257. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 158
 1258. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 158
 1259. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 157
 1260. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 157
 1261. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 157
 1262. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 154
 1263. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 154
 1264. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 154
 1265. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 154
 1266. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 153
 1267. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 152
 1268. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 152
 1269. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 151
 1270. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 151
 1271. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 150
 1272. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 150
 1273. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 150
 1274. Wynik naboru na stanowsko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo).
  Wyświetleń: 149
 1275. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 149
 1276. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO
  Wyświetleń: 148
 1277. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 147
 1278. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 146
 1279. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 145
 1280. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 145
 1281. STAROSTA NAKIELSKI - Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 144
 1282. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 143
 1283. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 142
 1284. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 142
 1285. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 141
 1286. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 141
 1287. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 140
 1288. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 140
 1289. Z dnia 11 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 140
 1290. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 139
 1291. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 139
 1292. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 138
 1293. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 138
 1294. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 138
 1295. z dnia 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 138
 1296. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 137
 1297. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 137
 1298. decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 1299. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 136
 1300. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 135
 1301. Decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 134
 1302. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 134
 1303. Udostępnienie treści decyzji Nr 7/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 1304. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 134
 1305. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 133
 1306. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 133
 1307. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 132
 1308. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 131
 1309. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 131
 1310. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 131
 1311. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 130
 1312. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 130
 1313. z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 129
 1314. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 128
 1315. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1316. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 127
 1317. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 127
 1318. STAROSTA LIPNOWSKI - Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.
  Wyświetleń: 127
 1319. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS
  Wyświetleń: 126
 1320. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 126
 1321. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 125
 1322. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 124
 1323. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 124
 1324. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie - Tryszczyn
  Wyświetleń: 123
 1325. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 123
 1326. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 122
 1327. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 121
 1328. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 121
 1329. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 120
 1330. Ogłoszenie Starosty Tucholskiego - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 119
 1331. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 118
 1332. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 115
 1333. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 115
 1334. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 114
 1335. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 113
 1336. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 112
 1337. Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP
  Wyświetleń: 112
 1338. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 111
 1339. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 110
 1340. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 108
 1341. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (psycholog – WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 107
 1342. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 102
 1343. Wykaz szkół, którym przyznano dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" w 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1344. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 101
 1345. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony do zamiany
  Wyświetleń: 98
 1346. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 97
 1347. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 97
 1348. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 96
 1349. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 95
 1350. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu przy ul. Nad Wisłą ,Wojska Polskiego i Modrzewiowej.
  Wyświetleń: 95
 1351. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 94
 1352. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2022.
  Wyświetleń: 94
 1353. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1354. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łowinek gmina Pruszcz przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 93
 1355. Przyznanie/przedłużenie Karty Polaka
  Wyświetleń: 91
 1356. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 89
 1357. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 89
 1358. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 87
 1359. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 87
 1360. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 80
 1361. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 79
 1362. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 76
 1363. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatury Urzędu we Włocławku (WNK.DW)
  Wyświetleń: 74
 1364. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 73
 1365. Zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego z dnia 12 lipca 2022 r. Grudziądz 16.07.2022 r.
  Wyświetleń: 73
 1366. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym - Ciechocinek
  Wyświetleń: 71
 1367. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 61
 1368. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 60
 1369. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 57
 1370. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 56
 1371. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK
  Wyświetleń: 54
 1372. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca
  Wyświetleń: 50
 1373. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM 2022
  Wyświetleń: 49
 1374. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 45
 1375. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 42
 1376. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 42
 1377. Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)
  Wyświetleń: 42
 1378. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 41
 1379. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 41
 1380. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 41
 1381. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 41
 1382. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 40
 1383. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.5.2022.JB
  Wyświetleń: 39
 1384. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 38
 1385. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.4.2022.KS
  Wyświetleń: 38
 1386. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 37
 1387. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.V.7821.16.2021.JB
  Wyświetleń: 36
 1388. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 35
 1389. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 34
 1390. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 34
 1391. z dnia 20 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2022.ML
  Wyświetleń: 34
 1392. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 33
 1393. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 33
 1394. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 32
 1395. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 32
 1396. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 32
 1397. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1398. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 31
 1399. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 29
 1400. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 29
 1401. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 28
 1402. Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 28
 1403. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 27
 1404. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 27
 1405. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 26
 1406. Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 1407. z dnia 21 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 25
 1408. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.3.2022.MB
  Wyświetleń: 24
 1409. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz
  Wyświetleń: 22
 1410. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 21
 1411. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 20
 1412. z dnia 9 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 13
 1413. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 12
 1414. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dotyczący sprzedaży
  Wyświetleń: 10
 1415. Wynik naboru na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 10
 1416. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 9
 1417. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w Koronowie przy ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 8
 1418. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 8
 1419. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2022.MT
  Wyświetleń: 6
Wersja XML