Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

kierownik oddziału WBZK

Strona archiwalna

 

nformacja o wyniku naboruprzeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1 etat
numer ogłoszenia: 71638 z dnia 27 listopada 2020 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Status : Nabór zakończony.

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:
Grzegorz Jakubowski, Mogilno

Wersja XML