Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.

Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

Art. 12a ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Wierzytelności

w Wydziale Finansów i Budżetu

ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p. , pok. 248 b,

tel. 52-439-75-58, 52-349-73-69

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 

Wniosek Starosty o wyrażenie zgody przez Wojewodę na udzielenie ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa (DOCdruk do pobrania), który musi zawierać analizę sytuacji finansowej i majątkowej osoby lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi.

 

Przykładowe dokumenty wskazane do przeprowadzenia analizy:

 

dodatkowo w przypadku przedsiębiorców/rolników/osób prawnych

 

Przykładowe dokumenty w sprawach dotyczących umorzenia z urzędu:

 

 

Opłaty:

 

Nie wnosi się.

 

Czy i do kogo można się odwołać:

 

Rozstrzygnięcie Wojewody jest ostateczne.

 

 

 

Wersja XML