Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski

PDFKPUW w Bydgoszczy - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
PDFDysponent części 85/04 Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
 

Wersja XML