Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

KARTA POLAKA - świadczenie pieniężne

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

 

W celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego należy umówić się na wizytę

telefonicznie :   52 349 72 33

za pośrednictwem e-mail:  

 

            (wyszukiwarka tłumaczy: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli)

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ?

 

I. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dotyczy jedynie wnioskodawcy (bez rodziny):

 

II. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje wnioskodawcę oraz członków najbliższej rodziny przebywających z nim na terytorium Polski (dotyczy jedynie współmałżonka lub małoletnich dzieci pozostających pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka):

 

III. W przypadku, gdy wniosek składa rodzic lub opiekun prawny w imieniu dziecka do
     18 roku życia (małoletniego)
:

 

JAKIE SĄ OPŁATY?

Urząd Miasta Bydgoszcz

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

            52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

            (tytułem: wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

 

JAKIE SĄ ZASADY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO?

 

Podstawa prawna:

Podstawowe informacje:

Świadczenie pieniężne przysługuje:

Świadczenie pieniężne nie przysługuje:  

Wypłata świadczenia pieniężnego 

Wysokość świadczenia:

Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy i ustala się w kwocie następującej:

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.).

 

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:

Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, odwołanie można wnieść do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art.129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

 

KONTAKT

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Spraw Obywatelskich i Paszportów

ul. Konarskiego 1-3

85-950 Bydgoszcz


Pokój 202, II piętro w budynku C urzędu

Telefon:  52 34 97 233

e-mail:  

 

 

 

Załączniki:

 

DOCXOŚWIADCZENIE wypłata Karta Polaka.docx
PDFWNIOSEK_świadczenie_pieniężne.pdf

 

 

Wersja XML