Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
              WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
    ODDZIAŁ TRANSPORTU, GOSPODARKI I SPRAW OBRONNYCH
ul. Jagiellońska 3

budynek B, pokój 111f, XI piętro,

tel. 52 349-7459, 52 349-7489

 

 

DOCXEgzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy - termin i miejsce
 

 

 

Opłata za egzamin na instruktora/wykładowcę nauki jazdy

Konto:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
tytułem: za egzamin na instruktora/wykładowcę

Lp. Kategoria  Część pierwsza  Część druga Część trzecia  Razem
1. B lub T 50 50 240 340
2. A,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E 50 50 260 360
3. Pozwolenie 50 50 160 260

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1200).

 

 

Komisja  egzaminacyjna  -  instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy

 

 

PDFZarządzenie nr 221/2020 Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

PDFRegulamin wewnętrzny działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.
 

DOCLista osób zakwalifikowanych na egzamin
 

Wersja XML