Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1268 ze zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0(52) 349-74-04

DOCXRejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia technik jazdy
 

 

Wersja XML