Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny


Marcin Ciesielski
ul. Jagiellońska 3, pokój 245
tel. 52 349-7715
e-mail:


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego, którego celem jest wspieranie Wojewody w realizacji celów i zadań Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, poprzez dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej, w szczególności dotyczącej adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli oraz poprzez czynności doradcze.


Akty prawne, na podstawie których działa stanowisko:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
 3. Zarządzenie Nr 5/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia “Karty Audytu Wewnętrznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy”
 4. Komunikat Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
Wersja XML