Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe

Kempinski Radosław  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski-oświadczenie o stanie majątkowym złożone w związku z objęciem stanowiska PDFoświadczenie
Zgoda na upublicznienie om R. Kempinskiego W-ce wojewody Kujawsko-Pomorskiego PDFzałącznik
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka PDFzałącznik

 

PDFOświadczenie majątkowe za 2021 r.- II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Radosław Kempinski
 

PDFOświadczenie majątkowe za 2021 r.- Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau

PDFOświadczenie majątkowe za 2020 r.- Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau
 

Uzupełnienia oświadczenia o stanie majątkowym złożone za rok 2016    
Józef Ramlau    PDFuzupelnienie_om_za_2016_r._j._ramlau_wicewojewoda_kujawsko-pomorski.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień objęcia stanowiska wicewojewody    
Józef Ramlau    PDFosw_ww_jr_2016.01.11.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone na rok 2020    
Józef Ramlau    PDFramlau_jozef_wicewojewoda_kujawsko-pomorski_za_2019_r.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.    
Józef Ramlau    PDFosw_ww_jr_2016.02.04.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.    
Józef Ramlau    PDFosw_ww_jr_2017.03.31.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone za rok 2017    
Józef Ramlau    PDFom_za_2017_r._jozef_ramlau_wicewojewoda_kujawsko-pomorski.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone za rok 2018    
Józef Ramlau    PDFom_za_2018_r._jozef_ramlau_wicewojewoda_kujawsko-pomorski.pdf

Wersja XML