Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Informacja o wyniku naboru

 

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

na stanowisko: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1 etat

numer ogłoszenia: 28 grudnia 2020  roku

opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Status : Nabór zakończony.

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:
Magdalena Rogiewicz, Toruń

Wersja XML