Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego,
systemu językowo-migowego i
sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (PDFDz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), zobowiązany jest do prowadzenia rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Rejestr jest prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.

Zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (PDFDz.U. poz. 652).
 

 1. DOCRejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 2. PDFWniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
 3. PDFOświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
 4. PDFWniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
 5. PDFZawiadomienie o wpisie do rejestru.
 6. PDFZawiadomienie o wykreśleniu z rejestru.
   
Wersja XML