Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

 

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 32, poz.191 ze zm.)

Przekazywanie mienia na rzecz gmin odbywa się w dwóch trybach:

Kto załatwia sprawę:

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Komunalizacji
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 91c, 91d, 92 lub pok. 82,
tel. 52 349-77-50, fax 52 349-77-52,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pok. 131 lub pok. 132,
tel. 56 611-51-14 lub 56 611-51-17, fax 56 622-65-65,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Delegaturze Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8, I p., pok. 16,17, 25,
tel. 54 231-43-68 , fax 54 231-36-68.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który musi zawierać:

Postępowanie z mocy prawa:

 

Postępowanie na wniosek:

 

Opłaty:

Nie wnosi się opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Wersja XML