Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz województwa

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania (Dz.U. 13, poz.114).

 

 

 

Przekazywanie mienia na rzecz powiatu odbywa się w dwóch trybach:

Kto załatwia sprawę:

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Komunalizacji
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 91c, 91d, 92 i 82,
tel. 52 349-77-50, fax 52 349-77-52,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pok. 131 lub pok. 132,
tel. 56 611-51-14 lub 56 611-51-17, fax 56 622-65-65,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Delegaturze Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8, I p., pok. 16,17, 25,
tel. 54 231-43-68 , fax 54 231-36-68.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który musi zawierać:

Postępowanie z mocy prawa:

 

Postępowanie na wniosek:

Opłaty:

Nie wnosi się opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Wersja XML