Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach

Zgodnie z art. 186 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z późn.zm.) Wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestr wolnych miejsc w tych placówkach.

DOCXRejestr placówek opiekuńczo- wychowawczych
DOCXRejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 

Wersja XML