Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2019 r. poz. 1507) Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rejestr Domów Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej  (pok. 140 ).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Rejestrem Domów Pomocy Społecznej w godzinach pracy Urzędu.

XLSRejestr domów pomocy społecznej
XLSRejestr wolnych miejsc w domach pomocy społecznej
 

Wersja XML