Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

Zgodnie z art. 46a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (pok. 104) tel. 52 349-73-08, 54 231-41-10.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Rejestrem Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o dokonanie wpisu jednostek specjalistycznego poradnictwa do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DOCWniosek o dokonanie wpisu jednostek specjalistycznego poradnictwa do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
DOCXRejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie Kujawsko-Pomorskim
 

 

Wersja XML