Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- KPUW w Bydgoszczy - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacje dodatkowe (PDFzał.1)
 - Dysponent części 85/04 Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacje dodatkowe (PDFzał.2).
 

Wersja XML