Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

PDFInformacja o rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego petycjach za 2021 r.

Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin

Sposoby dostarczenia petycji:

osobiście:

 1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Kancelaria Ogólna, ul. Konarskiego 1-3, parter, pokój 4
 2. czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00;
 3. Delegatura KPUW w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21;
 4. Delegatura KPUW we Włocławku, ul. Brzeska 8.

listownie na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3
z dopiskiem "Petycja"

na numer faksu:

52 34 97 294

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:

Informacje ogólne:

Serwis www.petycje.edu.pl
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Wersja XML